kvizovi

0%

Квиз 1.1.1 / Внатре-Надвор / 1одд.

1 / 10

1) На кутијата се наоѓа:

2 / 10

2) Книгата се наоѓа ________ кутијата.

3 / 10

3) Пред куќичката се наоѓа:

4 / 10

4) Птицата се наоѓа ________ куќичката.

5 / 10

5) Јагодата се наоѓа ________ кутијата.

6 / 10

6) Во кутијата се наоѓа:

7 / 10

7) Во кутијата се наоѓаат:

8 / 10

8) На куќичката се наоѓа:

9 / 10

9) Крушата се наоѓа ________ кутијата.

10 / 10

10) На коњот се наоѓа:

Податоци за добивате на сертификат за успешно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 58%

0%

0%

Квиз 1.1.2 / Блиску-Далеку / 1одд.

1 / 10

1) Од Буквата А до буквата В е _______________ отколку од буквата А до бројот 0.

2 / 10

2) Дрвото (број 7) е _______________ авионот (број 9).

3 / 10

3) Дрвото (број 8) е _______________ зградата (број 5).

4 / 10

4) Авионот (број 9) е _______________ од кучето (број 4).

5 / 10

5) Авионот (број 3) е _______________ автомобилот (број 2).

6 / 10

6) Од Буквата А до бројот 3 е _______________ отколку од буквата А до бројот 0.

7 / 10

7) Од бројот 3 до бројот 0 е _______________ отколку од буквата В до буквата А.

8 / 10

8) Детето (број 1) е _______________ до кучето (број 4).

9 / 10

9) Кучето (број 4) е _______________ детето (број 1).

10 / 10

10) Од Буквата В до буквата А е _______________ отколку од буквата В до бројот 0.

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 82%

0%