Проба

3 одд - Тримесечје 3 - Делови од нешто

1) $ \frac {5}{6} од $   = ______

2) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 7

3) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 5

4) $ \frac {1}{2} од $  = ______

5) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 2

6) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 7

7) $ \frac {5}{5} од $  = ______

8) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 10

9) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 6

10) $ \frac {2}{4} од $  = ______

11) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 10

12) $ \frac {2}{5} од $  = ______

13) $ \frac {1}{5} од $  = ______

14) $ \frac {3}{6} од $   = ______

15) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 2

16) $ \frac {1}{4} од $  = ______

17) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 9

18) $ \frac {4}{6} од $   = ______

19) $ \frac {6}{6} од $   = ______

20) $ \frac {1}{2} од \  \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit  \clubsuit \clubsuit $ =

21) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 7

22) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 6

23) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 2

24) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 1

25) $ \frac {1}{3} од \  \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit  \clubsuit \clubsuit \ $ = 

26) $ \frac {1}{2} од \  \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit $ =

27) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 50

28) $ \frac {1}{2} од \  \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit  \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit $ = 

29) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 10

30) $ \frac {4}{5} од $  = ______

31) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 6

32) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 1

33) $ \frac {4}{4} од $  = ______

34) $ \frac {1}{2} од \  \clubsuit \clubsuit $ =

35) $ \frac {1}{3} од \  \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit  \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit $ = 

36) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 8

37) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 3

38) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 9

39) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 1

40) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 4

41) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 4

42) $ \frac {3}{4} од $  = ______

43) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 3

44) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 500

45) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 8

46) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 2

47) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 9

48) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 3

49) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 4

50) $ \frac {3}{5} од $  = ______

51) $ \frac {1}{6} од $   = ______

52) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 5

53) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 7

54) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 10

55) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 6

56) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 9

57) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 5

58) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 5

59) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 8

60) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 8

Your score is