5одд-еКВИЗови

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

0%

MATEMATIKA 5одд/ Тримесечје 3 / Содржатели, Делители, Множење и Делење

1 / 12

1) НЗД (3,9) =

2 / 12

2) 3030 : 10 =

3 / 12

3) Од понудените, содржател на бројот 2 е:

4 / 12

4) $ (2 + 3) \cdot 5 + 4 =  $

5 / 12

5) НЗД (2,9) =

6 / 12

6) 6500 : ______ = 650

7 / 12

7) Зборчето  „ТОН“ не поврзува со математичкиот поим (зборот) _____________.

8 / 12

8) 7500 : x = 75,  x= ___

9 / 12

9) Ако $ 15 \cdot x = 1500 $ , x = ?

10 / 12

10) 7200 : ______ = 72

11 / 12

11) Реченицата „.. ЗА ТОЛКУ ПОМАЛКУ ...“ ја означува математичката операција _____________.

12 / 12

12) $ (2 + 8) \cdot 3 - (3 + 2) \cdot 5 =  $

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 78%

0%