3 одд. Тримесечје 3 / Тема 3.5 / Броеви до 1000 / Дропки