3 одд. Тримесечје 3 / Тема 3.3 / Броеви до 1000 / Множење