3 одд. Тримесечје 3 / Тема 3.2 / Броеви до 1000 / Одземање