1одд / Тема2 – 2Д форми: 1.2.1) Прави-Криви линии, 1.2.2) Отворени-Затворени линии 1.2.3) Круг, 1.2.4) Квадрат 1.2.5) Триаголник 1.2.6) Правоаголник

1одд / Тема2 – 2Д форми: 1.2.1) Прави-Криви линии, 1.2.2) Отворени-Затворени линии 1.2.3) Круг, 1.2.4) Квадрат 1.2.5) Триаголник 1.2.6) Правоаголник

1 Тестовници – за тема1: во пишувана форма, во вид на пишувани тестови, ПДФ, корисни за учениците, за родителите, за наставниците. Линк до нив.