1одд помлади (3-7год.)/ Тема1: 1.1.1) Внатре-Надвор, 1.1.2) Блиску-Далеку 1.1.3) Напред-Назад, 1.1.4) Лево-Десно 1.1.5) Големо-Мало 1.1.6 Долго-Кусо 1.1.7) Длабоко-Плитко 1.1.8) Тешко-Лесноо

1одд. и помлади (3-7 год) / ТЕМА-1/: 1.1.1) Внатре-Надвор, 1.1.2) Блиску-далеку 1.1.3) Напред-Назад 1.1.4) Лево-Десно 1.1.5) Големо-Мало 1.1.6) Долго-Кусо 1.1.7) Длабоко-Плитко 1.1.8) Тешко-Лесно

1 Тестовници – за тема1: во пишувана форма, во вид на пишувани тестови, ПДФ, корисни за учениците, за родителите, за наставниците. Линк до нив.

1.1. Крстозбор со користени зборови за 1одд/ Тема1 (Упатство: Кога визуелно ќе го видите зборот кој го барате (бараните зборови се под крстозборот-во правоаголничиња), еден клик на ПРВАТА буква од зборот и движење со глувчето кон ПОСЛЕДНАТА буква од зборот, ОДКЛИК за крај на зборот. „Запаметете го напамет зборот што го најдовте“.


Select Level:
{{ currentLevel.width }}x{{ currentLevel.height }}
{{cell.letter}}

1.2. Квизови по теми во тема1, поредени во подтеми по програма МОН. (Упатство: Кликнете на квадратчето во десниот горен агол – добивате приказ преку цел екран-и обратно. Понатаму следете ги покажувачите, прашање по прашање. Можете да се движете напред и назад, да се вратите на прашање. Кога ќе го завршите квизот, доколку имате повеќе од 50% од точни одговори и доколку внесете и-меил, и име-презиме, на Вашиот е-меил добивате сертификат за успешно решавање на квизот.

Wrong shortcode initialized

Wrong shortcode initialized

Wrong shortcode initialized

Wrong shortcode initialized

Wrong shortcode initialized

Wrong shortcode initialized

Wrong shortcode initialized

Wrong shortcode initialized