1одд помлади (3-7год.)/ Тема1: 1.1.1) Внатре-Надвор, 1.1.2) Блиску-Далеку 1.1.3) Напред-Назад, 1.1.4) Лево-Десно 1.1.5) Големо-Мало 1.1.6 Долго-Кусо 1.1.7) Длабоко-Плитко 1.1.8) Тешко-Лесноо

1одд. и помлади (3-7 год) / ТЕМА-1/: 1.1.1) Внатре-Надвор, 1.1.2) Блиску-далеку 1.1.3) Напред-Назад 1.1.4) Лево-Десно 1.1.5) Големо-Мало 1.1.6) Долго-Кусо 1.1.7) Длабоко-Плитко 1.1.8) Тешко-Лесно

1 Тестовници – за тема1: во пишувана форма, во вид на пишувани тестови, ПДФ, корисни за учениците, за родителите, за наставниците. Линк до нив.

1.1. Крстозбор со користени зборови за 1одд/ Тема1 (Упатство: Кога визуелно ќе го видите зборот кој го барате (бараните зборови се под крстозборот-во правоаголничиња), еден клик на ПРВАТА буква од зборот и движење со глувчето кон ПОСЛЕДНАТА буква од зборот, ОДКЛИК за крај на зборот. „Запаметете го напамет зборот што го најдовте“.


Select Level:
{{ currentLevel.width }}x{{ currentLevel.height }}
{{cell.letter}}

1.2. Квизови по теми во тема1, поредени во подтеми по програма МОН. (Упатство: Кликнете на квадратчето во десниот горен агол – добивате приказ преку цел екран-и обратно. Понатаму следете ги покажувачите, прашање по прашање. Можете да се движете напред и назад, да се вратите на прашање. Кога ќе го завршите квизот, доколку имате повеќе од 50% од точни одговори и доколку внесете и-меил, и име-презиме, на Вашиот е-меил добивате сертификат за успешно решавање на квизот.
0%

Квиз 1.1.1 / Внатре-Надвор / 1одд.

1 / 10

1) Птицата се наоѓа ________ куќичката.

2 / 10

2) На коњот се наоѓа:

3 / 10

3) Бостанот се наоѓа ________ кутијата.

4 / 10

4) Во кутијата се наоѓа:

5 / 10

5) Во кутијата се наоѓаат:

6 / 10

6) Во куќичката се наоѓа:

7 / 10

7) На кутијата се наоѓаат:

8 / 10

8) На куќичката се наоѓа:

9 / 10

9) Грозјето се наоѓа ________ кутијата.

10 / 10

10) Портокалот се наоѓа ________ кутијата.

Податоци за добивате на сертификат за успешно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

 1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
 2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 58%

0%

0%

Квиз 1.1.2 / Блиску-Далеку / 1одд.

1 / 10

1) Кулата (број 4) е _______________ авионот (број 3).

2 / 10

2) Авионот (број 9) е _______________ од кучето (број 4).

3 / 10

3) Од бројот 4 до бројот 2 е _______________ отколку од бројот 2 до бројот 0.

4 / 10

4) Авионот (број 9) е _______________ од детето (број 1).

5 / 10

5) Од Буквата В до бројо 0 е _______________ отколку од буквата В до бројот 5.

6 / 10

6) Дрвото (број 6) е _______________ до човекот на клупата (број 2).

7 / 10

7) Дрвото (број 8) е _______________ кулата (број 4).

8 / 10

8) Од бројот 3 до бројот 3 е _______________ отколку од бројот 5 до бројот 0.

9 / 10

9) Детето (број 1) е _______________ до верверицата (број 3).

10 / 10

10) Дрвото (број 8) е _______________ авионот (број 3).

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

 1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
 2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 82%

0%

0%

Квиз 1.1.3 / Напред Назад / 1одд.

1 / 10

1) За да биде пред Јана а зад Соња, напред треба да оди:

2 / 10

2) За да биде најнапред во колоната, Соња треба да оди напред за:

3 / 10

3) Апаратот за вода се наоѓа позади ученикот со број _____ .

4 / 10

4) Наставникот (1) е _________ ученикот со број 2.

5 / 10

5) За да биде последна во колоната, за 2 место назад треба да се помести:

6 / 10

6) За да биде прв во колоната, дедо Коста треба да оди напред за:

7 / 10

7) За да биде пред Наум а зад Јана, напред треба да оди:

8 / 10

8) Цвеќето е пред ученикот со број _____ .

9 / 10

9) Веднаш пред Јана  се наоѓа:

10 / 10

10) Веднаш пред Наум  се наоѓа:

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

 1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
 2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 88%

0%

0%

Квиз 1.1.4 / Лево-Десно / 1одд.

1 / 10

1) Над седумаголникот се наоѓа:

2 / 10

2) Десно од делтоидот се наоѓа:

3 / 10

3) Над стрелката со број 5 се наоѓа:

4 / 10

4) Лево од триаголникот се наоѓа:

5 / 10

5) Десно од шестаголникот се наоѓа:

6 / 10

6) Стрелката со број 1 покажува во правец кон:

7 / 10

7) Лево од креветот се наоѓа:

8 / 10

8) Според сликата, моторциклот се наоѓа _______ од автомобилот со број 2.

9 / 10

9) Над правоаголникот се наоѓа:

10 / 10

10) Формата со број 3 се вика:

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

 1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
 2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 100%

0%

0%

Квиз 1.1.5 / Големо-Мало / 1одд.

1 / 10

1) Од овошјата на сликата, бостанот е  _________ крушката:

2 / 10

2) Од овошјата на сликата, крушката е  _________ грозјето.

3 / 10

3) Според сликата, камионот е ____________  вилушкарот.

4 / 10

4) Од овошјата на сликата, крушката е  _________ ананасот.

5 / 10

5) Кокошката е __________ куќата.

6 / 10

6) Коњот е __________ кокошката.

7 / 10

7) Малото слонче е поголемо од:

8 / 10

8) Од овошјата на сликата, грозјето е  _________ јаболките.

9 / 10

9) Зајачето е __________ верверичката.

10 / 10

10) Кокошката е __________ слонот.

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

 1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
 2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 100%

0%

0%

Квиз 1.1.6 / Кусо - Долго / 1одд.

1 / 10

1) Според сликата, растојанието помеѓу 1 и 4 е  ____________   растојанието помеѓу 1 и 3.

2 / 10

2) Од шишињата со број 5 и 6 подолго е шишето со број:

3 / 10

3) Ако возилото појде од 2 и треба да стигне до 3, треба да помине низ буквата ______.

4 / 10

4) Според сликата, патот од 1 до 3 _____________ патот од 3 до 1.

5 / 10

5) Од шишињата со број 1 и 6 покусо е шишето со број:

6 / 10

6) Од шишињата со број 3 и 5 подолго е шишето со број:

7 / 10

7) Според сликата, растојанието помеѓу 2 и 1 е  ____________   растојанието помеѓу 1 и 3.

8 / 10

8) Според сликата, кој ќе помине подолг пат?

9 / 10

9) Од шишињата со број 3 и 5 покусо е шишето со број:

10 / 10

10) Според сликата, за да помине од број до број, долг пат ќе помине  ____________  возило.

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

 1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
 2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 90%

0%

0%

Квиз 1.1.7 / Плитко - Длабоко / 1одд.

1 / 10

1) Шишето со број 3 е:

2 / 10

2) Од вазната  (3) и чашата (5) поплитка е:

3 / 10

3) Од шишињата со број 4 и 5 подлабоко е со број:

4 / 10

4) Од чинијата (над 5) и шишето (2) поплитка е:

5 / 10

5) Од вазната  (3) и чинијата (3) подлабока е:

6 / 10

6) Од базенот (3) и чашата (1) подлабок е:

7 / 10

7) Вазната е ____________ од патиките.

8 / 10

8) Од вазната  (3) и чинијата (3) поплитка е:

9 / 10

9) Од предметите, најплитка е:

10 / 10

10) Од вазната  (4) и чашата (1) подлабока е:

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

 1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
 2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 0%

0%

0%

Квиз 1.1.8 / Тешко - Лесно / 1одд.

1 / 10

1) Училишната торба е _________ книгата.

2 / 10

2) Според сликата, кој е потежок, мажот или жената?

3 / 10

3) Острилката е _________ книгата.

4 / 10

4) На сликата, најтежок предмет би бил:

5 / 10

5) Кој е потежок, велосипедот или автомобилот?

6 / 10

6) Кое од наведените животни на сликата би било најлесно?

7 / 10

7) Од наброените три предмети, од сликата, најтежок предмет е:

8 / 10

8) Според сликата, кој е голубот или папагалот?

9 / 10

9) Училишната торба е _________ острилката.

10 / 10

10) Според сликата, кој е полесен, коњот или магарето?

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

 1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
 2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 100%

0%