За ПИСИ КУРСЕВИ

ПИСИ – Охрид – УПИСИ
Образовен центар специјализиран за неформално, паралелно, подготвително образование и образование на возрасни за:

 • Основни училишта,
 • Средни училишта
 • Матура, 
 • Факултет,
 • Возрасни

Основни училишта: 3,4,5,6,7,8,9 одделение

 • Математика
 • Програмирање
 • Англиски јазик
 • Германски јазик
 • Информатика

Средни училишта: 1,2,3,4 година

 • Математика
 • Англиски јазик
 • Германски јазик
 • Информатика
 • Програмирање
 • Алгебра
 • Аналитича геометрија
 • Анализа

Матура (екстерни и интерни испити) за предметите :

 • Математика
 • Англиски јазик
 • Македонски јазик
 • Информатика

Факултет (припрема на испити) за предметите:

 • Математика 1/2
 • Калкулус 1/2
 • Дискретна Математика 1/2
 • Програмирање 1/2

Проверка на ниво на знаења (тестирања): предметни, тематски, месечни, тромесечни, полугодишни, годишни, ,…(на хартија, компјутерско, мрежно и преку интернет, поединечно и групно):

 • Математика
 • Англиски јазик
 • Македонски јазик
 • Информатика
 • Биологија
 • Хемија
 • Физика
 • Историја
 • Географија

Образование на возрасни:

 • Англиски јазик (А,Б, Ц ниво,…),
 • Германски јазик (А,Б, Ц ниво ,…),
 • Македонски јазик (за странци, матура, …),
 • Компјутери (Апликативно користење,  … полагање за сертификација ,…),
 • Сертификација за познавање на работа со компјутери,
 • Припреми за меѓународно призната сертификација познавање на англиски и германски јазик

ПИСИ изданија на прирачници, збирки и тестовници, за матуранти, средношколци или за 1 год. фак.

 • 1. Математика за матуранти (збирка-тестовник)
 • 2. Македонски јазик за матуранти (прирачник-тестовник)
 • 3. Физика за 1,2,3,4 година средно, матуранти и 1-ва година на факултет (збирка-тестовник)
 • 4. Ц програмски јазик за 1-ва година факултет (Збирка задачи)
 • 5. Ц++ програмски јазик за 1-ва година факултет (Збирка задачи)
 • 6. Програмирање во Паскал програмски јазик за 4-та средно (Збирка задачи)
 • 7. Информатика за матуранти
 • 8. Биологија за матуранти (тестовник)
 • 9. Хемија за матуранти (тестовник)

ПИСИ е единствен од ваков тип на образовни центри, во овој дел на Европа, во кој се кои работи по училишна + појачана наставна програма од МОН на РМ.

demo