4одд-Домашни

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

Домашно-1/ПИСИ – 4 цифрени броеви, месни вредности1
Домашно-2/ПИСИ – 4 цифрени броеви, развивање
Домашно-3/ПИСИ – 4 цифрени броеви, месни вредности, предходник следбеник,…
Домашно-4/ПИСИ – 4 цифрени броеви, споредување и подредување
Домашно-5/ПИСИ – 4 цифрени броеви, заокружување до 10, 100
Домашно-6/ПИСИ – 4 цифрени броеви, парни-непарни, позитивни-негативни броеви

 

 

 

29.08.22 –
31.08.22 –