3одд-Домашни

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

Домашно1/ ПИСИ / 3 цифрени броеви / Препознавање и читање,
Домашно2/ ПИСИ / 3 цифрени броеви / Месни Вредности,
Домашно3/ ПИСИ / 3 цифрени броеви / Споредување + повторување наназад,
Домашно4/ ПИСИ / 3 цифрени броеви, Подредување + повторување наназад
Домашно5/ ПИСИ / 3 цифрени броеви, Повторување 1
Домашно6/ ПИСИ / 3Д тела / Рабести / Призма и Пирамида
Домашно7/ ПИСИ / 3Д тела / Рабести / Пирамида + Повторување1
Домашно8/ ПИСИ / 3Д тела / Рабести / КОЦКА – мрежи на коцка